Kursplan

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
8:00
08:00 – 09:00
3  /  Christoph
9:00
09:30 – 11:00
3  /  Bina
10:00
10:00 – 11:00
1  /  Mikki
10:45 – 11:45
1  /  Philipp
10:15 – 11:00
2  /  Seyran
10:00 – 11:00
2
10:15 – 11:30
3  /  Bina
10:30 – 11:00
10:30 – 12:00
3  /  Denise
11:00
11:00 – 12:00
2  /  Oxana
11:00 – 12:00
1  /  Seyran
11:00 – 12:00
2
11:00 – 12:00
2
11:15 – 12:15
2  /  Christoph
11:45 – 12:45
2  /  Mathias
12:00
12:10 – 13:10
3  /  Claus
12:00 – 13:00
2
12:00 – 13:00
2
12:45 – 13:45
2  /  Mathias
13:00
14:00
14:00 – 15:00
2  /  Moni
15:00
15:00 – 16:00
1  /  Margarita
15:00 – 16:00
2  /  Moni
16:00
16:00 – 17:00
2
16:00 – 17:00
2  /  Thomas
17:00
17:00 – 18:00
1
17:00 – 18:00
2
17:00 – 18:00
2
17:30 – 18:30
1  /  Jessi
17:15 – 18:15
2  /  Diana
17:00 – 18:00
2  /  Thomy
17:10 – 18:10
1  /  Thomas
18:00
18:00 – 19:00
2  /  Matthias
18:00 – 19:00
1  /  Angela
18:10 – 19:40
3  /  Bina
18:00 – 19:00
2  /  Thorsten
18:00 – 19:00
1  /  Valeria
18:00 – 19:30
3  /  Christoph
18:00 – 19:00
2  /  Thorsten
18:00 – 19:00
1  /  Christiane
18:00 – 19:00
3  /  Denise
18:00 – 19:00
2  /  Thomas
18:00 – 19:00
2  /  Thomas
18:30 – 20:00
3  /  Bina
18:45 – 19:45
1  /  Jessi
18:00 – 19:30
3  /  Afshin
18:15 – 19:15
2  /  Vanessa
19:00
19:00 – 20:00
Säule  /  David
19:00 – 20:00
1  /  Mathias
19:00 – 20:00
2  /  Thomas
19:00 – 20:00
2  /  Kathrin
19:00 – 20:00
1  /  Valeria
19:30 – 21:00
3  /  Bina
19:00 – 20:00
2  /  Thomas
19:00 – 19:45
Matthias
19:00 – 20:00
1  /  Thiemo
19:00 – 20:00
3  /  Denise
19:00 – 20:00
2  /  Thomy
19:45 – 21:15
1  /  Thomas
19:00 – 20:00
1  /  Thiemo
20:00
20:00 – 21:00
3  /  Christoph
20:10 – 21:10
1  /  Thomas
20:00 – 21:30
3  /  Vira/Antje
20:00 – 21:30
2  /  Altera
21:00
21:00 – 22:00
2  /  Thomy
22:00